Hoạt động từ thiện

CÁC HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN

Viết bởi Admin 1 vào

Hoạt động từ thiệnĐể có thể đạt được thành công trên thị trường tài chính thì xã hội phải thực sự phát triển. Và chỉ những công ty nào quan tâm đến các giá trị nhân văn cơ bản như gia đình, hạnh phúc, sự tôn trọng, niềm vui, các hoạt động sáng tạo, thì công ty đó mới có thể tồn tại, phát triển và được khách hàng cũng như các đối tác coi trọng.Trẻ em và tài năng của thế hệ trẻ là những đối tượng mà công ty TeleTrade luôn quan tâm, giúp đỡ hàng đầu bởi...

Chi tiết →