Chữa cháy Tyco

ĐẦU PHUN SPRINKLER TYCO CẠNH TƯỜNG QUAY NGANG TY1334
ĐẦU PHUN SPRINKLER TYCO CẠNH TƯỜNG QUAY NGANG TY1334Mã sản phẩm: LFIIHãng sản xuất: TycoXuất xứ: Anh
ĐẦU PHUN SPRINKLER TYCO ĐỊNH HƯỚNG TỰ ĐỘNG
ĐẦU PHUN SPRINKLER TYCO ĐỊNH HƯỚNG TỰ ĐỘNGMã sản phẩm: EA-1Hãng sản xuất: TycoXuất xứ: Anh
ĐẦU PHUN SPRINKLER TYCO QUAY LÊN, XUỐNG, NGANG TY3235
ĐẦU PHUN SPRINKLER TYCO QUAY LÊN, XUỐNG, NGANG TY3235Mã sản phẩm: DS-1Hãng sản xuất: TycoXuất xứ: Anh
ĐẦU PHUN SPRINKLER TYCO QUAY LÊN, XUỐNG, NGANG TY3255...
ĐẦU PHUN SPRINKLER TYCO QUAY LÊN, XUỐNG, NGANG TY3255...Mã sản phẩm: DS-1Hãng sản xuất: TycoXuất xứ: Anh
ĐẦU PHUN SPRINKLER TYCO QUAY XUỐNG TY2234
ĐẦU PHUN SPRINKLER TYCO QUAY XUỐNG TY2234Mã sản phẩm: LFIIHãng sản xuất: TycoXuất xứ: Anh
ĐẦU PHUN SPRINKLER TYCO QUAY XUỐNG TY2284
ĐẦU PHUN SPRINKLER TYCO QUAY XUỐNG TY2284Mã sản phẩm: LFIIHãng sản xuất: TycoXuất xứ: Anh
ĐẦU PHUN SPRINKLER TYCO QUAY XUỐNG TY3535/3555
ĐẦU PHUN SPRINKLER TYCO QUAY XUỐNG TY3535/3555Mã sản phẩm: DS-CHãng sản xuất: TycoXuất xứ: Anh
ĐẦU PHUN SPRINKLER TYCO QUAY XUỐNG TY5255/5235
ĐẦU PHUN SPRINKLER TYCO QUAY XUỐNG TY5255/5235Mã sản phẩm: DS-2Hãng sản xuất: TycoXuất xứ: Anh